از نظر اشتنبرگ که یکی از نظریه پردازان برجسته در زمینه عشق و انواع آن میباشد عشق مثل یک مثلث است که دارای 3 عنصر میباشد :

میل" صمیمیت" و تعهد

میل, همان انگیزه و هیجان برقرای ارتباط است.

صمیمیت, شامل نزدیک بودن عاطفی ,حمایت و درک متقابل است.

تعهد, تصمیمی است برای حفظ این عشق به سوی آینده.

اصولا رفتار, شناخت و هیجان بنیان هر پدیده روانی میباشد . از آنجا که عشق هم یک پدیده روانی است پس دارای این سه عنصر, یعنی صمیمیت (رفتار ) تعهد (شناخت )و میل (هیجان ) میباشد .

 اشتنبرگ در پاسخ به سوال"چگونه تو را دوست دارم" 8 نوع شیوه دوست داشتن را مطرح میکند.

با ارزیابی شدت نسبی حضور هر یک از ابعاد سه گانه عشق یعنی با ملاکهای میل, صمیمیت و تعهد میتوانیم نوع دوست داشتن یا عشق خود را تشخیص دهیم .

1-فقدان عشق :
در این رابطه هیچکدام از عناصر عشق وجود ندارد. این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادی داریم. اگر احساستان با شریک زندگیتان از این نوع است باید گفت که رابطه تان در خطر است .

 2-عشق دوستانه یا همان دوستی :
این احساس زمانی دست میدهد که میل و تعهد به مقدار کم وجود دارد اما صمیمیت در حد بالایی وجود دارد که این احساس را معمولا با دوستان صمیمی داریم .

3-عشق شهوانی یا شیفتگی :
در این مورد میل شدید است اما صمیمیت و تعهد در سطح ضعیفی قرار دارند .

4-عشق پوچ
این عشق زمانی احساس میشود که تعهد قوی باشد اما میل و صمیمیت در سطح پایینی قرار دارد.  این ویژگی اغلب در زوجهایی دیده میشود که مدت زیادی از ازدواج آنها میگذرد و فقط به خاطر بچه ها در کنار یکدیگر زندگی میکنند.

5-عشق رمانتیک
این عشق در بین زوجهایی دیده میشود که رابطه آنها تا اندازه ای تازه است. میل و صمیمیت شدید است اما زوجها به اندازه کافی تجربه های مشترک را ندارند که متقابلا احساس تعهد کنند .

 6-عشق عاطفی
در این عشق صمیمیت و تعهد شدید است اما میل ضعیف است .

این عشق در مقایسه با عشق از نوع دوستی بهتر فهمیده میشود . در رابطه دوستانه عمدتا صمیمیت وجود دارد و ابعاد میل و تعهد ضعیف تر هستند مگر در دوستی های خاص .عشق عاطفی در بین زوج هایی دیده میشود که به مدت طولانی با همدیگر هستند و از یکدیگر رضایت دارند بدون آن که جاذبه جنسی وجود داشته باشد. گاه در بین همکاران و همکلاسیها نیز از این نوع عشق دیده میشود .

 7-عشق ساده لوحانه:
در این نوع عشق میل و تعهد بالاست اما صمیمیت ضعیف است .

عشق ساده لوحانه در بین زوجهایی دیده میشود که یک عنصر مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیم میگیرند که ازدواج کنند حتی اگر همدیگر را اصلا نشناسند .

در جواب اینکه چرا به او علاقمند شدید میگویند :
از راه رفتنش خوشم می آید. نحوه آرایش موهایش برای من جذاب است, از ژست سیگار کشیدنش خوشم آمده و پاسخهایی از این قبیل... آنها پس از آن که نسبت به هم متعهد میشوند احساس صمیمیت میکنند, گاهی هم احساس میکنند که یکدیگر را دوست ندارند. نمونه این قبیل دوستیها را میتوان در نوجوانانی دید که پنهان از خانواده بر سر قرار خود حاضر میشوند. به انواع حیله و دروغ و به دور از اطلاع خانواده سعی میکنند آن چه را که دوستشان خواسته انجام دهند .

 8- عشق کامل :
این عشق کامل سه عنصر را به طور سخاوتمندانه در خود جای داده است.      

اشتنبرگ میگوید رسیدن به این مرحله خیلی ساده تر از نگهداری آن است.

منبع: پزشک آنلاین