اولین كارت رنگی آسان است . اهمیت دارد كه شما حیوان های چهار پایی همانند شیر، خوك، خرس، وغیره ،... را در طرفین این لكه ببینید. اینها یكی از بیشترین پاسخهای معمول دراین تست هستند، كه اگر به آنها اشاره‌ای نكنید شما دارای فكر وذهن معیوبی هستید. دیگر پاسخهای خوب شامل درخت ( در قسمت بالا، مثلث سبز رنگ) ، پروانه ( نواحی صورتی و نارنجی در پایین ) ، قفسه سینه یا آناتومی بدن ( نمونه اسكلتی در وسط فضای  مربع مستطیل آبی و مثلث سبز) . طرح كلی آن می تواند بصورت یك نماد یا یك درخت كریسمس با زیور آلات دیده شود. بچه ها این لكه را دوست دارند و خیلی درباره آنها صحبت می كنند توصیف آن به صورت رنگهای روشن و اشكال حیوانی جالبتر  از توصیف بصورت آلت تناسلی زن و مرد است مانند شماره های ( 2 و4 و6 ).

Rorschach blot 09.jpg
Plate IX

 

از جوهر سبز، نارنجی ، و صورتی تشكیل شده است ، مربع مستطیل شكل عمودی خیلی نامرتبی است . نارنجی در بالا، نواحی برآمده سبز رنگ در مركز ، و صورتی در پایین قرار گرفته است . اشارات منفی : یك آلت تناسلی زن ( در خط مركز پایین ) .   


جوابهای خوب در این كارت وجود ندارد . وقتی قصد دارید دستتان را بلند كنید( بصورت مجازی؛ شكل بالا نشان دهنده یك اخطار است ) و از لحاظ ذهنی دچار وقفه می شوید ، در این جا باید بیشتر تامل كنید. رنگهای این كارت درهم هستند، احتمالا طرح اصلی رورشاخ است . جواب خوب می تواند یك آتش  با دود باشد ، یا یك انفجار ( اما ادعا می شود افراد پارانوید بیشتر به یك قارچ سبز كم رنگ كه یك ابر در مركز خط بالا ی آن قرار گرفته است توجه می كنند) ، یك نقشه ، یا یك گل ، یا آناتومی . اگر كارت را نود درجه بچرخانید،  شما در نواحی صورتی رنگ در پایین سر یك انسان را می بینید. ( این مرد می تواند شبیه مارك توین دیده شود، یا سانتا كلوز، یا تیدی روزولت .) جوابهای بد دراین لكه در نواحی نارنجی می تواند بصورت یك هیولا یا مردان در حال جنگ باشد، كه نشان دهنده‌ی رشد اجتماعی ضعیف است. مانند كارت شماره پنج ،  روانشناسان ممكن است با توجه به موفقیت وپیشرفت شما در كارتهای قبلی تعداد جوابهای شما را در این لكه بدست آورند. شما تمایل دارید كه جوابهای كمتری به این كارت بدهید.  

Rorschach blot 10.jpg

Plate X

این لكه از جوهر صورتی ، آبی ، خاكستری، سبز، زرد ، نارنجی تشكیل شده است . این شكل از مجموعه رنگهای روشن بی نظم تشكیل شده است، ب‍ی نظم ترین كارت به حساب می آید. اشارات منفی : آلت تناسلی وبیضه ها (در مركز بالا، جوهرخاكستری).

هدف نامشخص این كارت سنجش توانایی سازماندهی شماست . كارت شماره ده مجموعه‌ی رنگارنگ و با هویتی مشخص است --- آبی عنكبوت ، خاكستری خرچنگ، یك جفت دانه چوب افرا در محدوده‌ی نارنجی ، سبز مانند پیله های ابریشم ، وسبز كم رنگ سر خرگوش ، زرد و نارنجی تخم مرغ نیمرو شده--- و از شما انتظار می رود كه آنها را نام ببرید. اما روانشناسان همچنین در جستجوی جوابهای جامع و كامل تری هستند، و بعضی اوقات شما می توانید آنها را بصورت یكپارچه ببینید . دو تا از جوابهای فراگیر خوب : زندگی دریایی و منظره‌ای كه از طریق میكروسكوپ دیده

 می‌شود هستند.دوتا صورت قرمز رنگ در قسمت مركزی بالا دیده می شوند ، كه توسط دانه های چوب افرا مجزا شده اند. اگر شما آنها را بصورت فوران آتش یا دود پیپ توصیف كنید ، ممكن نشان دهنده‌ی تثبیت در مرحله‌ی دهانی باشد. دیدن محدوده‌ی خاكستری "بیضه ها"و "آلت تناسلی مرد" بصورت دوتا حیوان كه در حال خوردن یك چوب یا درخت هستند نشان دهنده‌ی اضطراب اختگی است.