خود رورشاخ اعتقاد داشت كه این آسانترین لكه برای تفسیر كردن است. به پروانه یا هر چیز بال داری شباهت دارد. شما نمی توانید به چیزی غیر این اشاره كنید.  در انتها دیدن  تصویردو بال خفاش  یا سر كوروكودیل دلالت بر خصومت پنهان دارد. دیدن پروانه شاخك دار یا ردهای پا یا انبردست دلالت برعقده اضطراب اختگی دارد. برخی از افراد اسكیزوفرنیك در این لكه جمعیت در حال حركت را می بینند.  بسیاری از اسكیزوفرنها توجه‌ی ویژه‌ای به تعداد پاسخهای كه به این كارت ارائه می دهند دارند. اگر شما در كارتهای 4 و6  نیز به تصویرهای زیادی اشاره كنید برای شما تشخیص اسكیزوفرنی داده می شود.

Rorschach blot 06.jpg
Plate VI

 

از جوهر سیاه تشكیل شده است. یك شكل نامنظم كه تقریباً به تكه‌ای از پوست حیوان شباهت دارد.اشارات منفی : آلت تناسلی مرد(خط وسط دربالای تصویر) ؛ آلت تناسلی زن (در پایین آلت تناسلی مرد).


كارت شماره 6 مشكل ترین لكه است . آلت تناسلی مرد در بالای  این لكه نسبت به همه‌ی لكه ها نمایان تر است ، اما كمتر به این موضوع اشاره می كنند.  این لكه نیز آسان است ونمی توان چیز زیادی در آن مشاهده كرد. برخی ارزش این لكه را در این میدانند كه تصاویر نا مفهوم است و احتمالا نگرش ناهشیار شما را نسبت به مسائل جنسی آشكار می نماید. بطور اساسی ، راز این لكه همیشه در حال تغییر است.  یك پاسخ خوب این است كه بگویید شبیه پوست حیوان است(در واقع این پاسخ هنگامی كه كارت درجهت اصلی است صحیح است) ، اگر كارت را بچرخانید می توانید كشتی یا زیردریایی كه بالاآمده را تجسم كنید، و در جهت پایین به شكل انفجار بمب اتمی است، و یك جفت صورت ماسك دار ، یاكاریكاتور مردی با بینی دراز و ریش بزی را می توانید نام ببرید.

 

Rorschach blot 07.jpg
Plate VII

 

از جوهر سیاه تشكیل شده است. لكه بصورت یو شكل است ، هر سمت این یو شبیه چهره زنی در لباس كمر باریك است .اشارات منفی : یك آلت تناسلی زن (نقطه مركز در ته یو) .

كریسینا كرافورد كه روانشناسی فرافكنی را بررسی می كند: معتقد است كه این لكه احساس واقعی شما را نسبت به مادرتان آشكار می سازد. قطعا هر كسی در این لكه دو تا دختر یا زن را می بیند. توصیف های بی ارزش اشكال شامل "جادوگر" ، "جرت و پرت"، "دختران درحال دعوا"،" دختر ترشیده" نشان دهنده‌ی ارتباط ضعیف با مادر است. دیدن این شكل بصورت ابر صاعقه دار به جای اشكال زنانه نشان دهنده‌ی اضطراب است؛ به اعتقاد برخی از روانشناسان دیدن این لكه بصورت هسته گردو ممكن است تثبیت در مرحله اورالی باشد. توصیفات كاملاً متفاوتی از این لكه وجود دارد، اما قرار نیست كه شما همه‌ی آنها را بدانید. فضای سفید بین تصویر دختر ها یا زنها می تواند بصورت لامپ روغنی یا چیز مشابهی توصیف شود. فرض بر این است كه تنها افراد اسكیزو فرنی این لكه را بصورت لامپ می بینند.

       

Rorschach blot 08.jpg
Plate VIII

 

این لكه از جوهر صورتی ، آبی، خاكستری ، ونارنجی تشكیل شده است. تقریبا یك آرایش ونظم از شكلهای كاملاً به هم پیوسته است— یك مثلث سبزدر بالای شكل قرار دارد، یك جفت مربع مستطیل آبی دروسط قرار گرفته است ، لكه های صورتی و قرمز در پایین ، و دو شكل"حیوان" صورتی رنگ در سمت چپ وراست این دایره قرار گرفته اند. اشارات منفی : یك آلت تناسلی زن ( نواحی صورتی ونارنجی پایین )

منبع: روان شناسی